Aangifte sportongeval

Wat moet je doen bij een sportongeval?

1. Je moet zo snel mogelijk het ongevalsaangifte formulier downloaden, zie link!

2. Je vult zelf de nodige gegevens op het formulier in en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de behandelende geneesheer.

3. Het volledig ingevulde formulier bezorg je zo snel mogelijk aan (Clio De Deyne, Driehoek 43, 2940 Stabroek, cliodedeyne@hotmail.com ), zodat de verdere afhandeling van de aangifte kan gebeuren.

Ingevuld formulier NIET zelf naar Ethias sturen

4. Het formulier wordt door de vernatwoordelijke naar Ethias verstuurd via Extranet. Daarna verloopt het contact met de verzekeringsmaatschappij niet meer langs EVL, maar enkel nog via jou, het slachtoffer.

5. Je zal dan enkele weken later (meestal +/- 4 weken) een brief van Ethias ontvangen waarin bevestigd wordt dat ze jouw aangifte hebben ontvangen en dat ze een schadedossier hebben geopend met een dossiernummer, dat je zeker moet vermelden bij elke correspondentie met de verzekeringsmaatschappij. Ook bevat de brief een attest van genezing.

6. Al de rekeningen die je moet betalen, betaal je. Hou al de documenten van onkosten, die je maakt ivm het ongeval, bij en maak een kopie ervan.

7. Breng dan de onkosten binnen bij je mutualiteit – met vermelding dat het een sportongeval betreft – zij doen een eerste terugbetaling van onkosten waarvoor tussenkomst van de mutualiteit is voorzien. Zij bezorgen je een verzamelstaat of kwijting van de gedane verrichtingen.

8. De verzamelstaat van de mutualiteit en andere onkostennota’s (facturen, apothekersrekeningen, …) stuur je zelf naar Ethias, altijd met vermelding van je dossiernummer. Maak altijd kopies !!!

Ethias Prins Bisschopsingel 73

3500 Hasselt

Tel. 011/282225

9. Het attest van genezing, dat je van Ethias hebt ontvangen, dien je in te laten vullen door een geneesheer. Je stuurt dit rechtstreeks naar Ethias

OPGELET!!!!!

Voor je terug begint te sporten MOET een attest van genezing opgestuurd worden naar Ethias, anders ben je niet meer verzekerd voor een eventueel volgend ongeval. De datum op het attest van genezing is van groot belang.

10. Indien je al genezen bent voordat Ethias je het dossier heeft opgestuurd vraag je een attest van genezing bij de geneesheer en stuur je dat op.

11. De verzekeringsmaatschappij Ethias doet de terugbetaling van de onkosten, waarvoor zij tussenkomen, rechtstreeks op je rekeningnummer.